Disclaimer

Vi tilstræber at holde denne hjemmeside opdateret med korrekte informationer, men påtager os dog intet ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på hjemmesiden eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden. Om end vi tilstræber at opretholde en tidssvarende beskyttelse mod computervira og lignende, påtager vi os intet ansvar for hacker- og virusangreb med videre.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og opdateringer på hjemmesiden.

Indholdet af hjemmesiden er underlagt loven om ophavsret og må ikke gengives uden tilladelse fra Psykisksårbar.dk


Hjemmesiden benytter Open Source softwaren FlowPlayer, der kan downloades her

 

© Copyright 2009Disclaimer